FANDOM


Kulug Wiki

معرفیویرایش

در روز چهار شنبه ۲۳ مهر ماه سال ۱۳۸۹ جمعی از کاربران لینوکس دانشگاه شهید باهنر کرمان در مسجد دانشگاه جمع شدند تا گروه کاربران لینوکس دانشگاه شهید باهنر کرمان را ایجاد نمایند. در این جلسه نام گروه به عنوان کاربران لینوکس دانشگاه کرمان (KULUG)انتخاب شد. به امید اینکه این گروه بتواند خدمات موثری در جهت پیشرفت و توسعه استفاده از لینوکس و نرم افزارهای متن باز ارایه دهد.

عضویت در گروهویرایش

برای اطلاع از نحوه عضویت در گروه به قسمت عضویت در گروه مراجعه کنید.

اهداف گروهویرایش

اهداف این گروه فرهنگ سازی در استفاده از سیستم عامل لینوکس می باشد.

جلسات گروهویرایش

برای مشاهده جلسات گروه به صفحه جلسات بروید.